• English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Manas was born

Manas was born file
IDENTIFIER

FAM-I11032024-P0202-010604

TITLE

English

Manas was born

Russian

Манас родился

Kyrgyz

Манас төрөлдү

DESCRIPTION

English

In the foreground, a woman with a baby is sitting in profile to the viewer; to her right, another is handing a sheet. Behind them are four women in elecheks facing the viewer. At the bottom right is a vessel for ablution. On the left and bottom, the image is edged with Kyrgyz ornaments.

Russian

На первом плане сидящая в профиль к зрителю женщина с младенцем, справа от нее другая подает простыню. Сзади них четыре женщины в элечеках лицом к зрителю. Справа внизу сосуд для омовения. Слева и снизу изображение окантовано кыргызским орнаментом.

Kyrgyz

Алдыңкы планда балалуу аял көрүүчүгө профилде отурат, анын оң жагында башка аял шейшеп берип жатат. Алардын артында элечек кийген төрт аял көрүүчүгө карап турат.Төмөнкү оң жагында даарат алуу үчүн идиш бар. Сүрөттүн сол жана ылдый жагында кыргыз оймо-чиймелери түшүрүлгөн.

THEME

Art, MANAS

INSTITUTION ID

8995-3581-г

TEMPORAL

1973

CURRENT LOCATION

Отдел графики

OBJECT TYPE

Graphics

OBJECT SIZE

41.7х28.5

OBJECT MATERIAL

Бумага, линогравюра

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

CREATOR

Герцен Теодор Теодорович 1935-2003

PROVIDING INSTITUTION

National Fine Arts Museum

LATITUDE

42.8787

LONGITUDE

74.6109

COLLECTION NAME

Кыргызская графика

SOURCE

National Museum of Fine Arts Gapar Aitiev

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

CREATED TIME

2024-03-11T06:12:46

UPDATED TIME

2024-03-11T06:12:46